Sử dụng phân bón thương hiệu Lâm Thao, nông dân Cố Đô phấn khởi vì năng suất cao

Việc sử dụng phân bón hữu cơ thương hiệu Lâm Thao đã giúp ông Tống Văn Lư (huyện Mai Sơn, tỉnh Ninh Bình) có vườn dưa lê tươi tốt đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Video: Sử dụng phân bón thương hiệu Lâm Thao “Ba nhành lá cọ”, nông dân Cố Đô phấn khởi vì năng suất cao