Sức sống mới trên vùng tái định cư Huổi Ná

Ở bản Huổi Ná (Chiềng Ơn, Quỳnh Nhai, Sơn La) hôm nay, người dân nay đã "an cư lạc nghiệp". Những nếp nhà khang trang, mô hình phát triển kinh tế hiệu quả san sát mọc lên...

Vùng đất mới TĐC Huổi Ná, người dân đã "an cư lạc nghiệp"

Chuyển đến điểm TĐC mới người dân đã "an cư lạc nghiệp"

Để phục vụ cho xây dựng công trình Thủy điện Sơn La, vì dòng điện ngày mai của Tổ quốc, 85 hộ dân của bản Hát Lếch và bản Ái xã Chiềng Ơn cũ chuyển về sinh sống tại bản TĐC Huổi Ná, xã Chiềng Ơn (Quỳnh Nhai, Sơn La). Sau hơn 10 năm chuyển về vùng đất mới, người dân nơi đây yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, bản tái định cư Huổi Ná hôm nay có nhiều khởi sắc, người dân nơi đây đã an cư lạc nghiệp. Trên quê mới, bà con yên tâm sinh sống, cùng nhau đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chung tay xây dựng huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La ngày càng phát triển.