Tận dụng bao tải dứa để trồng cải ngồng, tác dụng không ngờ

Với những bao tải dứa, tưởng chừng như phế thải, ta có thể tận dụng lại chúng để tái chế làm thành bao đất trồng cải. Với cách này, hiệu quả thu lại là không ngờ, cải ngồng cây nào cây ấy đều phát triển mạnh. Nào cùng xem và thử nhé!

Trồng cải ngồng trong bao tải dứa, cây nào cũng "mập ú" khi thu hoạch

Trồng cải ngồng trong bao tải dứa, cây nào cũng "mập ú" khi thu hoạch