Dịch bệnh phức tạp nhưng nghề nuôi tôm tại Sóc Trăng vẫn đạt được nhiều kết quả khá lạc quan

Dịch bệnh covid 19 trên toàn cầu tiếp tục có những diễn biến hết sức phức tạp; điều kiện thời tiết, khí hậu trong khu vực có những biến động khó lường. Những yếu tố trên ngỡ như sẽ gây bất lợi cho tình hình nuôi tôm đầu vụ tại tỉnh Sóc Trăng, nhưng ngay trong khó khăn, nghề nuôi tôm vẫn đạt được nhiều kết quả khá lạc quan.
Dịch bệnh phức tạp nhưng nghề nuôi tôm tại Sóc Trăng vẫn đạt được nhiều kết quả khá lạc quan

Dịch bệnh phức tạp nhưng nghề nuôi tôm tại Sóc Trăng vẫn đạt được nhiều kết quả khá lạc quan