Video: Thả hàng trăm nghìn cá lăng, cá trắm cỏ, tôm càng xanh xuống sông Sài Gòn

Sáng 1/4, Sở NN&PTNT TP.HCM phối hợp với các cơ quan liên quan đã thực hiện thả hơn 300.000 cá tôm giống xuống lưu vực sông Sài Gòn, nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Thả hàng trăm nghìn cá lăng, cá trắm cỏ, tôm càng xanh xuống sông Sài Gòn

Thả hàng trăm nghìn cá lăng, cá trắm cỏ, tôm càng xanh xuống sông Sài Gòn.