Thái Nguyên: Bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò gia tăng

Tại tỉnh Thái Nguyên, bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khi toàn bộ 9 huyện thị, thành phố đều ghi nhận sự gia tăng của số ca nhiễm, nguyên nhân bước đầu được nhận định là do sự thay đổi của thời tiết.
Thái Nguyên: Bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò gia tăng

Thái Nguyên: Bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò gia tăng