Yên Bái: Thêm một xã ở Lục Yên xuất hiện bệnh viêm da nổi cục

Với việc thêm xã Vĩnh Lạc xuất hiện dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò, đến nay trên địa bàn huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái có 2 xã xuất hiện dịch bệnh nguy hiểm này.
Yên Bái: Thêm một xã ở Lục Yên xuất hiện bệnh viêm da nổi cục
Với việc thêm xã Vĩnh Lạc xuất hiện dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò, đến nay trên địa bàn huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái có 2 xã xuất hiện dịch bệnh nguy hiểm này.

Thêm một xã ở Lục Yên xuất hiện bệnh viêm da nổi cục

Yên Bái: Thêm một xã ở Lục Yên xuất hiện bệnh viêm da nổi cục