"Thâm canh xoài theo tiêu chuẩn VietGAP", xoài Sơn La khẳng định được chất lượng

Với mục tiêu ứng dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất thâm canh xoài, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm gắn với liên kết tiêu thụ, xuất khẩu nông sản; Trung tâm Khuyến nông Sơn La đã thực hiện mô hình "Thâm canh xoài theo tiêu chuẩn VietGAP", bước đầu cho hiệu quả kinh tế cao.

Trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, xoài Sơn La khẳng định được chất lượng

Phát triển xoài Sơn La theo hướng bền vững

Tỉnh Sơn La hiện có trên 20.000 ha xoài, sản lượng ước đạt trên 70.000 tấn, với các giống xoài tròn, xoài tượng da xanh, xoài Thái Lan... tập trung chủ yếu tại các huyện Mai Sơn, Yên Châu, Mường La, Sông Mã, Thuận Châu. Thời vụ thu hoạch xoài bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 8 dương lịch hàng năm. Để giúp người dân thuận lợi trong quá trình sản xuất, những năm qua, tỉnh Sơn La đã xây dựng nhiều chuỗi liên kết trong cung ứng và tiêu thụ nông sản. Nhờ đó, vào mỗi vụ thu hoạch người dân không còn phải lo lắng tìm chất lượng, đầu ra cho quả xoài. Thời gian tới, tỉnh Sơn La tập trung hình thành các chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông sản bền vững. Qua đó, giải quyết bài toán được mùa mất giá, được giá mất mùa cho người nông dân.