Đây là cách nông dân Thành phố Sơn La nâng cao giá trị nông sản

Để nâng cao giá trị trên cùng một diện tích sản xuất, những năm qua Thành phố Sơn La (Sơn La) chú trọng đẩy mạnh sản xuất các loại cây trồng vật nuôi theo hướng chất lượng cao, an toàn, liên kết theo chuỗi, với sự gắn kết giữa nông dân và doanh nghiệp.

Ứng dụng khoa học và công nghệ nâng cao giá trị nông sản

Giá trị nông sản ngày được nâng cao

Đến nay, thành phố Sơn La có khoảng 1.330 ha cà phê cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn 4C, RA; 77 ha cà phê cấp chứng nhận sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP; 95 ha cây ăn quả được cấp chứng nhận sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP; có 9 sản phẩm OCOP xếp hạng từ 3-4 sao cấp tỉnh và 1 sản phẩm 5 sao cấp quốc gia; 15 chuỗi cung ứng nông, lâm, thủy sản an toàn.

Nhờ các chính sách hỗ trợ cung như thay đổi từ duy của người nông dân, sản phẩm nông nghiệp của thành phố Sơn La ngày được nâng cao, đáp ứng được nhu cầu thị trường, nâng cao thu nhập cho người nông dân.