Tin liên quan

Chuyển động Nhà nông 18/12: Hà Giang, Lạng Sơn chủ động phòng chống rét đậm, rét hại cho vật nuôi

Thời tiết hôm nay 19/12/2022: Bắc Bộ rét đậm rét hại, có nơi dưới 2 độ C

Thời tiết hôm nay 20/12/2022: Hà Nội rét đậm; Bắc Bộ rét đậm rét hại

Thời tiết hôm nay 21/12/2022: Bắc Bộ trời rét đậm, Trung Bộ có mưa