Tin liên quan

Thời tiết hôm nay 2/3/2024: Bắc Bộ trời rét, Đông Nam Bộ nắng nóng kéo dài

Thời tiết hôm nay 3/3/2024: Bắc Bộ tăng nhiệt, Nam Bộ tiếp tục nắng nóng

Thời tiết hôm nay 1/3/2024: Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại