Thừa Thiên-Huế: Tận dụng địa thế gò đồi miền núi, ông nông dân phát triển mô hình vườn-ao-chuồng-rừng cho hiệu quả cao

Với hơn 1 hecta đất rừng, 800 m² đất vườn tạp, gia đình ông Huỳnh Ngọc Hùng (thôn Làng Đông, xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc) đã mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình kinh tế tổng hợp vườn-ao-chuồng-rừng. Từ mô hình này, mỗi năm gia đình ông thu nhập ổn định trên 200 triệu đồng.

Thừa Thiên-Huế: Tận dụng địa thế gò đồi miền núi, ông nông dân phát triển mô hình vườn-ao-chuồng-rừng cho hiệu quả cao

Thừa Thiên-Huế: Tận dụng địa thế gò đồi miền núi, ông nông dân phát triển mô hình vườn-ao-chuồng-rừng cho hiệu quả cao