Thương nhân Trung Quốc thích thú trải nghiệm vườn vải thiều tại Lục Ngạn

Những ngày đầu tháng 6/2022 đã có 16 thương nhân Trung Quốc đến Lục Ngạn để thu mua vải sớm. Nhiều thương nhân Trung Quốc đã tìm đến vườn vải để kiểm tra chất lượng quả vải ngay tại vườn.

Thương nhân Trung Quốc thích thú trải nghiệm vườn vải thiều tại Lục Ngạn.