Thử nghiệm giống lúa mới cho năng suất cao, chống chịu sâu bệnh tốt

Giống lúa mới được gieo cấy trên diện tích 100ha tại xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Đây là giống lúa thuần thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia được Thủ tướng chính phủ phê duyệt.

Tứ Kỳ (Hải Dương): Thử nghiệm giống lúa mới cho năng suất cao, chống chịu sâu bệnh tốt