Tình trạng xâm thực tái diễn nghiêm trọng, đảo Lý Sơn mất dần diện tích

Tình trạng sóng biển xâm thực tại phía đông bắc huyện đảo Lý Sơn đang diễn ra ngày một nghiêm trọng. Theo ước tính, đảo đã bị xâm thực vào tới trên 50m, nhấn chìm hàng ngàn m2 đất sản xuất của bà con nơi đây.

Tình trạng xâm thực tái diễn nghiêm trọng, đảo Lý Sơn mất dần diện tích

Tình trạng xâm thực tái diễn nghiêm trọng, đảo Lý Sơn mất dần diện tích