Video: TỌA ĐÀM "Giải pháp ngăn chặn và xử lý sâm nhập lậu, bảo vệ người trồng sâm Việt Nam"

Sáng ngày 8/9, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề: "Giải pháp ngăn chặn và xử lý sâm nhập lậu, bảo vệ người trồng sâm Việt Nam". Tọa đàm có sự tham gia của nhiều nhà quản lý, chuyên gia, nông dân trong cả nước.

Video: TỌA ĐÀM "Giải pháp ngăn chặn và xử lý sâm nhập lậu, bảo vệ người trồng sâm Việt Nam"

TỌA ĐÀM: "Giải pháp ngăn chặn và xử lý sâm nhập lậu, bảo vệ người trồng sâm Việt Nam".