Trồng gỗ quý tại khu Bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ, bà con vừa bảo vệ rừng, vừa phát triển kinh tế

Đất canh tác ít, thiếu việc làm, người dân các xã nằm trong vùng lõi Khu Bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ thuộc huyện Na Rì của tỉnh Bắc Kạn chủ yếu sống dựa vào rừng. Tuy nhiên, nhờ được tuyên truyền, được trực tiếp trồng cây gỗ quý mà ý thức bảo vệ rừng của người dân nơi đây đã được nâng cao rõ rệt.

Người dân Khu Bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ nỗ lực bảo vệ rừng