Trồng loại quả dài treo lủng lẳng, người dân Lai Châu thu nhập gấp 3 - 4 lần trồng ngô

Những năm gần đây, nông dân xã Giang Ma, huyện Tam Đường (tỉnh Lai Châu) đã chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng bí xanh. Sau thời gian thử nghiệm, cây bí xanh chứng minh hiệu quả, cho lợi nhuận gấp 3 – 4 lần so với cây trồng cũ…

Clip: Mô hình trồng bí xanh của nông dân xã Giang Ma, huyện Tam Đường (Lai Châu) cho thu nhập cao.