Tin liên quan

Video: Đông đảo nông dân, HTX tìm cơ hội tại hội thảo chuyển đổi số ngân hàng, tài chính

Trong chuyển đổi số, sự chủ động của người nông dân là quan trọng nhất