[TRỰC TIẾP] Nông dân Sơn La với tiêu thụ nông sản năm 2023: Những giải pháp từ thực tiễn

Ngày 27/11 Báo Nông thôn Ngày nay phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Sơn La tổ chức Gala " Nông dân Sơn La với tiêu thụ nông sản năm 2023". Đây là sự kiện rất quan trọng, với nhiều tham luận sâu sắc, đánh giá một cách chi tiết về tình hình tiêu thụ, đầu ra cho nông sản của tỉnh Sơn La.

[TRỰC TIẾP] GALA: Nông dân Sơn La với tiêu thụ nông sản năm 2023