Người dân dâng lễ cúng Cá Ông bên dòng Lam Giang đầu năm

Hàng năm, cứ đầu năm mới người dân tổ dân phố Lam Thủy, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh lại cùng nhau tổ chức lễ cúng Cá Ông. Thắp một nén hương thơm, cúi mình lễ tạ trước linh hồn cá Ông, đấng linh thiêng đã bảo hộ và che chở cho họ xuyên suốt hàng nghìn năm đã qua.

Tục lệ thờ cúng Cá Ông bên dòng Lam Giang