Tuyên Quang: Hỗ trợ người dân chăm sóc cây cam ở giai đoạn ra quả quyết định năng suất vụ cam

Hiên nay, cây cam tại tỉnh Tuyên Quang đang trong giai đoạn ra quả và phát triển quả xanh. Việc chăm sóc cho cây ở giai đoạn này quyết định đến năng suất, chất lượng và mẫu mã quả cam. Tuy nhiên, đây cũng là thời kỳ sâu bệnh phát triển mạnh mẽ, gây thiệt hại lớn cho cây trồng.

Bí kíp chăm sóc cây cam ở giai đoạn ra quả quyết định năng suất vụ cam