Nông dân Quảng Trạch vào rừng nhặt hạt dẻ có ngay 500.000 đồng/ngày

Vào rừng nhặt hạt dẻ, người dân ở các xã Quảng Lưu, Quảng Thạch, Quảng Tiến (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) nhặt được hơn 20 kg hạt dẻ mỗi ngày, bán với giá 20.000 - 30.000 đồng/kg, cho thu hơn 500.000 đồng/ngày.

Nông dân Quảng Trạch vào rừng nhặt hạt dẻ có ngay 500.000 đồng/ngày