Vì sao Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Na Rì được chọn làm Đại hội điểm của Bắc Kạn?

Sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cùng những kết quả nổi bật đã đạt được trong nhiệm kỳ 2018-2023 chính là một trong những cơ sở để Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn lựa chọn tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Na Rì khóa khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 làm Đại hội điểm.

Lý do Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Na Rì được chọn làm Đại hội điểm của tỉnh Bắc Kạn. Thực hiện: Chiến Hoàng.