Video: Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cảnh báo bão số 13 đường đi khó đoán định, tốc bộ bão lớn, đổ bộ Miền Trung

Tại cuộc họp trực tuyến với 10 địa phương ngày 13/11 bàn về công tác ứng phó bão số 13 (Vamco) sắp đổ bộ đất liền miền Trung, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh bão số 13 là cơn bão rất nguy hiểm, đường đi khó đoán định, tốc độ bão lớn, đổ bộ khu vực vừa chịu thiệt hại nặng nề bởi 9 cơn bão.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Bão số 13 đường đi còn khó đoán định, tốc bộ bão lớn, đổ bộ vào Miền Trung