Video: Điều tra vụ phá rừng dổi nghiêm trọng tại khu vực giáp ranh 3 huyện

Cơ quan chức năng đã thực hiện khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ phá rừng hàng chục cây gỗ dổi tự nhiên tại lô c, d1, khoảnh 3 tiểu khu 224, xã Phú Sơn lâm phần do Ban QLRPH Lâm Hà quản lý.

Video: Hiện trường vụ phá rừng dổi tự nhiên tại khu vực giáp ranh 3 huyện Lâm Hà, Lạc Dương và Đam Rông.