Video: Độc đáo 'cây robot' - phương thức kết hợp thiên nhiên với công nghệ của các nhà khoa học

Những robot do các nhà khoa học Singapore nghiên cứu này có thể tự động thông báo cho người nông dân biết khi cây của họ bị sâu bệnh.

Video: Độc đáo 'cây robot' - phương thức kết hợp thiên nhiên với công nghệ của các nhà khoa học. Nguồn: AFP