Video: Độc đáo nghề nuôi cá hồi bên trong Vòng Bắc cực

Nằm trong khe vịnh hẹp, biển Barrens được bảo vệ khỏi những cơn gió lạnh từ ngoài đại dương. Chính vì thế, nhiệt độ tại đây vô cùng thích hợp cho việc nuôi cá hồi Đại Tây Dương.

Video: Độc đáo nghề nuôi cá hồi bên trong Vòng Bắc cực. Nguồn: AFP