Video: Độc đáo nghề nuôi cấy ngọc trai ở thành phố Shima, Nhật Bản

Nghề nuôi cấy ngọc trai lần đầu tiên xuất hiện ở Vịnh Ago của Nhật Bản vào cuối thế kỷ 19 và sau đó lan rộng ra khắp thế giới.

Video: Độc đáo nghề nuôi cấy ngọc trai ở thành phố Shima, Nhật Bản. Nguồn: AFP