Video: Độc đáo quy trình thu hoạch chuối bằng hệ thống cáp treo

Việc sử dụng hệ thống cáp treo để thu hoạch chuối sẽ giúp người nông dân tiết kiệm được rất nhiều sức lao động.

Video: Độc đáo quy trình thu hoạch chuối bằng hệ thống cáp treo