Video: Giải báo chí toàn quốc về "Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn Việt Nam" 2023 thu hút nhiều tác phẩm chất lượng

26 tác phẩm xuất sắc nhất được trao giải đều nhận được sự đồng thuận tuyệt đối của Hội đồng giám khảo Giải báo chí toàn quốc về "Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn Việt Nam" 2023. Đây là những tác phẩm có nội dung hấp dẫn, dấu ấn tác nghiệp đậm nét, có tính định hướng và gợi mở nhiều vấn đề thời sự tam nông.

Video: Giải báo chí toàn quốc về "Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn Việt Nam" 2023 thu hút nhiều tác phẩm chất lượng