Video: Nông dân Hưng Yên phấn khởi vì nhãn lồng được lên sàn thương mại điện tử "né" Covid-19

Sáng 15/7, UBND tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Hội nghị Kết nối cung cầu tiêu thụ nhãn. Theo đó, nhãn tươi và các sản phẩm từ quả nhãn Hưng Yên sẽ được tăng cường tiêu thụ trên các trang thương mại điện tử.

Nông dân Hưng Yên phấn khởi vì nhãn lồng được lên sàn thương mại điện tử “né” Covid-19