Siêu thị, sàn thương mại điện tử vào cuộc hỗ trợ tiêu thụ sầu riêng Đắk Lắk

Sầu riêng Đắk Lắk đang vào mùa với số lượng dự kiến tới 103.000 tấn nhưng do dịch bệnh, hoạt động lưu thông, thu mua gặp nhiều khó khăn. Để hỗ trợ nông dân, UBND tỉnh Đắk Lắk đã kêu gọi các địa phương và đơn vị kết nối thu mua.

Siêu thị, sàn thương mại điện tử hỗ trợ tiêu thụ sầu riêng Đắk Lắk