Video: Nông dân Hương Khê, Hà Tĩnh góp hàng trăm tấn thực phẩm ủng hộ miền Nam đối phó với đại dịch Covid-19

Những ngày này, cùng với người dân cả nước, những người nông dân vùng lũ Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) đã cùng chung tay, quyên góp nhu yếu phẩm, ủng hộ miền Nam thân yêu, nơi đang chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid - 19.

Nông dân vùng lũ Hà Tĩnh chung tay ủng hộ miền Nam đối phó với đại dịch covid-19