Video: Tìm giải pháp thúc đẩy mô hình kết nối cung cầu nông sản chính quy

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều loại nông sản bị ùn ứ, gặp khó khăn trong tiêu thụ, chúng ta rất cần có một mô hình kết nối cung – cầu chính quy, để nông sản Việt Nam phát huy tối đa lợi thế.

Cần mô hình kết nối cung – cầu chính quy để nông sản Việt Nam phát huy tối đa lợi thế.