Video: Vượt sóng dữ cứu nhiều tàu bị nạn trong bão Mulan

Tối 10/8, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 2 (đóng tại TP.Đà Nẵng) cho biết đã hỗ trợ cứu nhiều tàu bị nạn trong thời tiết xấu do cơn bão Mulan gây ra.

Vượt sóng dữ cứu nhiều tàu bị nạn trong cơn bão Mulan.