Vĩnh Long: Áp dụng thành công nhiều giải pháp giảm nghèo hiệu quả, bà con nông dân mừng vui "ăn Tết"

Thành tựu đáng tự hào của tỉnh Vĩnh Long trong nhiệm kỳ qua là kết quả thực hiện chương trình Giảm nghèo bền vững. Từ nhiều cách làm sáng tạo, bước đi sát hợp - chương trình đã đạt nhiều kết quả tích cực, có sức lan tỏa rộng, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, để đến cuối năm 2020 tỷ lệ này hiện còn 1,1%.

Vĩnh Long: Giải pháp giảm nghèo hiệu quả

Vĩnh Long: Giải pháp giảm nghèo hiệu quả

Vĩnh Long: Giải pháp giảm nghèo hiệu quả - Ảnh 2.

Mùa xuân này, gia đình ông Nguyễn Văn Hòa (xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) đón tết vui trong căn nhà mới. Ngoài hỗ trợ xây nhà, các đoàn thể, chính quyền địa phương, còn hỗ trợ vay vốn nuôi bò, phương tiện sản xuất, tạo điều kiện tham gia tổ hợp tác giải quyết đầu ra cho sản phẩm, nên cuộc sống gia đình ông ngày càng được cải thiện.

Vĩnh Long: Giải pháp giảm nghèo hiệu quả - Ảnh 3.

Nhờ triển khai thực hiện có hiệu quả đề án: "đào tạo nghề nông thôn" mà các địa phương trên địa bàn tỉnh đã giải quyết tốt việc làm cho lao động nông nhàn, thúc đẩy chuyển dịch lao động.

Vĩnh Long: Giải pháp giảm nghèo hiệu quả - Ảnh 4.

Những người trong độ tuổi lao động đã có thêm nhiều cơ hội học nghề, tham gia làm việc tại các công ty, doanh nghiệp. góp phần gia tăng thu nhập, cải thiện đời sống gia đình.

Vĩnh Long: Giải pháp giảm nghèo hiệu quả - Ảnh 5.

Song song với những giải pháp đổi mới, đào tạo nghề, các địa phương còn tập trung nguồn lực đầu tư cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KHCN vào nông nghiệp, nông thôn, giúp người lao động có thêm nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm. Từ đó giúp cho nhiều hộ gia đình thoát nghèo, địa phương hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo, địa phương hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo đề ra.

Vĩnh Long: Giải pháp giảm nghèo hiệu quả - Ảnh 6.

GRDP bình quân đầu người của tỉnh năm 2020 đạt 55,5 triệu đồng/người, tăng 2,5% so với năm 2019.

Vĩnh Long: Giải pháp giảm nghèo hiệu quả - Ảnh 7.

Kết quả về công tác giảm nghèo càng khẳng định sự đúng đắn kịp thời của các giải pháp mà tỉnh nhà đã thực hiện. Đây cũng chính là cơ sở vững chắc để Vĩnh Long tiếp tục thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững trong giai đoạn tiếp theo.