Vụ đông xuân ở phía Bắc đạt kỷ lục về cả năng suất và sản lượng lúa

Năng suất lúa vụ đông xuân ở miền Bắc ước đạt khoảng 63,6 tạ/ha, tăng 1 tạ/ha so với vụ đông xuân năm trước. Sản lượng lúa toàn miền Bắc vụ đông xuân 2020-2021 ước đạt 6,9 triệu tấn, tăng khoảng 34.000 tấn.
Vụ đông xuân ở phía Bắc đạt kỷ lục về cả năng suất và sản lượng lúa

Sản lượng lúa toàn miền Bắc vụ đông xuân 2020-2021 tăng khoảng 34.000 tấn so với vụ đông xuân năm trước

Theo Cục Trồng trọt, tổng diện tích gieo cấy vụ đông xuân 2020-2021 là 1,086 triệu héc ta, giảm khoảng 12.000ha so với vụ đông xuân 2019-2020. Diện tích gieo cấy giảm do chuyển đổi sang các loại cây rau màu và mục đích phi nông nghiệp. Năng suất lúa vụ đông xuân ước đạt khoảng 63,6 tạ/ha, tăng 1 tạ/ha so với vụ đông xuân năm trước. Sản lượng lúa toàn miền Bắc vụ đông xuân 2020-2021 ước đạt 6,9 triệu tấn, tăng khoảng 34.000 tấn.


Clip: Vụ đông xuân ở phía Bắc đạt kỷ lục về cả năng suất và sản lượng

Theo Cục Trồng trọt, từ nay đến cuối vụ, các địa phương ở miền Bắc cần tăng cường điều tra, dự tính, dự báo, phát hiện chính xác, kịp thời các đối tượng sâu, bệnh hại cuối vụ, đồng thời, hướng dẫn, chỉ đạo nông dân về kỹ thuật, biện pháp phòng trừ hữu hiệu cho từng đối tượng sâu, bệnh cuối vụ theo hướng dẫn của ngành Bảo vệ thực vật.

Vụ đông xuân ở phía Bắc đạt kỷ lục về cả năng suất và sản lượng lúa - Ảnh 2.

Năng suất lúa vụ đông xuân ước đạt khoảng 63,6 tạ/ha, tăng 1 tạ/ha so với vụ đông xuân năm trước.

Với diện tích lúa đã chín, các địa phương huy động tối đa máy móc, phương tiện, nhân lực để thu hoạch nhanh gọn theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng", thu hoạch đến đâu làm đất đến đó; triển khai gieo cấy lúa hè thu và lúa mùa đúng lịch thời vụ theo phương án đã được xây dựng, đồng thời tạo quỹ đất cho sản xuất cây vụ đông ưa ấm.