Vựa rau Mê Linh trở lại sản xuất để cung ứng thực phẩm cho Thủ đô

Sau khi được nới lỏng giãn cách xã hội, nhiều hộ dân, HTX trồng rau tại Mê Linh đã tăng cường trở lại sản xuất nông nghiệp để đảm bảo nguồn cung đáp ứng nhu cầu của thị trường Hà Nội. Tuy nhiên, việc sản xuất vẫn diễn ra một cách thận trọng.

Clip: Vựa rau Mê Linh trở lại sản xuất để cung ứng thực phẩm cho Thủ đô