Vượt bão Covid-19, xuất khẩu thủy sản sang Tây Ban Nha tăng 15,4% so với cùng kỳ 2020

Xuất khẩu thủy sản sang thị trường Tây Ban Nha những tháng qua duy trì tăng trưởng dương nhờ các nhóm hàng nghêu, tôm chân trắng, tôm sú, mực, bạch tuộc, chả cá surimi.

Vượt bão Covid-19, xuất khẩu thủy sản sang Tây Ban Nha tăng 15,4% so với cùng kỳ 2020