Yên Bái: Trồng thử nghiệm 6 hecta cây hạt dẻ Trùng Khánh tại Mù Căng Chải

Qua nắm bắt lợi thế của địa phương, huyện Mù Căng Chải (tỉnh Yên Bái) đã nghiên cứu, khảo sát địa hình, khí hậu, thổ nhưỡng, chỉ đạo các ngành hướng dẫn nhân dân 2 xã Khao Mang và Dế Xu Phình đào hố trồng thử nghiệm 6 hecta dẻ Trùng Khánh.

Yên Bái: Trồng thử nghiệm 6 hecta cây hạt dẻ Trùng Khánh tại Mù Căng Chải

Yên Bái: Trồng thử nghiệm 6 hecta cây hạt dẻ Trùng Khánh tại Mù Căng Chải