Đồng Tháp: Lão nông đi ngược xu thế, quyết định đầu tư thả nuôi tôm càng xanh cho hiệu quả cao

Khi diện tích nuôi tôm tại Đồng Tháp ngày cành thu hẹp, số hộ nuôi giảm và giá bán không ổn định. Tuy nhiên, ông Trần Văn Be (xã Tân Bình, huyện Châu Thành) lại đi ngược lại với đa số nông dân khác, ông quyết định đầu tư thả nuôi gần 1 hecta tôm càng xanh. Sau vài năm, ông đã thu về "quả ngọt" đầu tiên.

Đồng Tháp: Lão nông đi ngược xu thế, quyết định đầu tư thả nuôi tôm càng xanh cho hiệu quả cao

Đồng Tháp: Lão nông đi ngược xu thế, quyết định đầu tư thả nuôi tôm càng xanh cho hiệu quả cao