400 tấn sầu riêng Đồng Nai chuẩn bị xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc

Vào ngày 16/6 tới đây, Đồng Nai sẽ xuất khẩu 25 xe container tương đương trên 400 tấn sầu riêng bằng đường chính ngạch sang thị trường Trung Quốc.

400 tấn sầu riêng Đồng Nai chuẩn bị xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc