An Giang: Kỳ vọng dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long

Sáng 27/2, tại xã Vĩnh Gia, huyện Chi Tôn, Tập đoàn TH tổ chức lễ khởi công dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao TH ở An Giang, với tổng vốn đầu tư trên 2.655 tỷ đồng, quy mô đàn bò 10.000 con. Đây là dự án chăn nuôi bò sữa công nghệ cao khép kín lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long.

Kỳ vọng dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long

Kỳ vọng dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long