Tin liên quan

Cảnh báo lũ trên các sông từ Hà Tĩnh đến Bình Định và khu vực Bắc Tây Nguyên

Sẵn sàng ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 6, mưa to từ Quảng Trị đến Bình Định