Ấu trùng ruồi lính đen "xử lý" rác thải hữu cơ như thế nào?

Ruồi lính đen có tên khoa học là Hermetia illucens, ruồi lính đen có sẵn trong môi trường tự nhiên nước ta; con trưởng thành màu đen, dài 12-20mm, giống loài ong. Đây là một loại ruồi được nhiều nước trên thế giới sử dụng để phân hủy rác thải hữu cơ rất hiệu quả.

Ấu trùng ruồi lính đen "xử lý" rác thải hữu cơ như thế nào?