Bắc bộ: Cần chủ động phòng trừ bệnh lùn sọc đen hại lúa

Ở giai đoạn lúa đẻ nhánh, bệnh lùn sọc đen thường có những triệu chứng như: Cây lúa xanh đậm,thấp lùn; một số lá bị xoắn đầu hoặc rách mép, xuất hiện các u sáp nổi gồ chạy dọc gân lá. Một số dảnh lúa xuất hiện các nhánh phụ mọc lên từ đốt thân và có nhiều rễ bất định tại gốc nhánh phụ.

Bắc bộ: cần chủ động phòng trừ bệnh lùn sọc đen hại lúa