Người nuôi tôm Bạc Liêu phấn khởi tham gia quỹ hỗ trợ 10 tỷ đồng

Với quyết tâm trở thành trung tâm công nghiệp ngành tôm của cả nước nên thời gian qua Bạc Liêu thực hiện nhiều chính sách giúp đỡ người dân nuôi tôm.

Người nuôi tôm Bạc Liêu phấn khởi tham gia quỹ hỗ trợ 10 tỷ đồng

Người nuôi tôm Bạc Liêu phấn khởi tham gia quỹ hỗ trợ 10 tỷ đồng