Bến Tre: Luân canh tôm càng xanh xen lúa mang lại hiệu quả cao, nông dân có thu nhập ổn định

Những năm gần đây, tình hình biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn diễn ra ngày càng phức tạp nên người dân đã quan tâm hơn đến việc ứng dụng KHKT vào sản xuất. Cụ thể, mô hình luân canh tôm càng xanh xen lúa đã mang lại hiệu quả, tạo ra sản phẩm tôm lúa sạch an toàn, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều nông dân.

Bến Tre: Luân canh tôm càng xanh xen lúa mang lại hiệu quả cao, nông dân có thu nhập ổn định

Bến Tre: Luân canh tôm càng xanh xen lúa mang lại hiệu quả cao, nông dân có thu nhập ổn định