Bão số 1 giật cấp 14: Lên phương án di dời hơn 50.000 người ở khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ quét

Chiều nay (1/7), Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai tổ chức cuộc họp ứng phó với bão số 1 và mưa lớn sau bão. Để chủ động ứng phó với kịch bản bất lợi nhất, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão.
Bão số 1 giật cấp 14: Lên phương án di dời hơn 50.000 người ở khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ quét

Bão số 1 giật cấp 14: Lên phương án di dời hơn 50.000 người ở khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ quét